SL2100 Communication System : Built-in Brilliance

PABX NEC SL 2100 ได้ถูกเปิดตัวเมื่อปลายปี 2017 ซึ่งมาแทน PABX NEC SL1000 ต้องบอกเลยว่า  Feature ของ SL2100 เพิ่มขึ้นกว่า SL1000 หลายอย่างตอบสนองความต้องการขององค์กรที่แตกต่าง เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนรูปแบบของ IP อย่างเต็มพิกัด โดย SL2100 มีจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก
NEC SL2100 รองรับระบบ Hybrid หมายความว่า สามารถใช้งานได้ทั้ง Single Line Terminals (Analog) , Multi-Line Terminals (Digital) และ IP Multi-Line Terminals (IP Phone) รองรับสายนอกได้ทั้งแบบ  C.O. Line , ISDN BRI , ISDN PRI และ IP Trunk
หนังสือรับรองของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทดสอบ SIP Trunk กับ ระบบโทรศัพท์ IP PBX NEC SL100 SV9100 ใช้งานได้ทั้งส่วนของการใช้งานโทรศัพท์ และการใช้อุปกรณ์ FAX
โครงสร้างระบบ IP PBX NEC SL2100
NEC SL2100 เริ่มต้นที่ 3 สายนอก 8 สายใน ขยายได้สูงสุด 3 Chassis 126 สายนอก (Trunk Ports) 112 สายใน (Extension Ports) โดยมีรายละเอียดดังนี้ สายใน Hybrid , Analog , IP – จำนวนหมายเลขภายในดิจิทัลสูงสุด 72 Hybrid Extensions – จำนวนหมายเลขภายในธรรมดาสูงสุด 96 Analog Extensions – จำนวนหมายเลขภายใน IP สูงสุด 112 IP Extensions (IP-MLT/STD-SIP) สายนอก ISDN , Analog , IP – จำนวนสายนอกธรรมดาสูงสุด 36 Analog – จำนวนสายนอกดิจิทัล ISDN พื้นฐานสูงสุด 48 ISDN BRI – จำนวนสายนอกดิจิทัล ISDN วงจร E1 สูงสุด 90 ISDN PRI(2M) – จำนวนสายนอกแบบ IP สูงสุด 64 IP Trunks (SIP/H323) NEC SL2100 Built-In (เฉพาะตัวตู้สาขาไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่ม) – NEC SL2100 Built-In 3 สายนอก 8 สายใน – NEC SL2100 Built-In CPU – NEC SL2100 Built-In ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร – NEC SL2100 Built-In ระบบฝากข้อความเสียง บันทึกเสียงสนทนา ( สามารถบันทึกได้สูงสุด 2 ชั่วโมง ) – NEC SL2100 Built-In VoIP 8 Channel (ไม่ต้องเพิ่ม License เชื่อมต่อกับเครื่อง IP Phone ของ NEC สามารถใช้งานระบบ IP Phone ได้ทั้งหมด 8 เครื่อง)
Smart Communications System Work Anyware ติดต่อสื่อสารหมายเลขภายในได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านโครงข่าย Internet ด้วยเครื่อง IP Phone ใช้งานต่างสาขา ที่บ้าน สถานที่ต่างๆ ผ่านเครือข่าย 3/4/5G บน Smartphone ในรูปแบบ SIP Application Simplified Connectivity เชื่อมต่อสายนอก PSTN , ISDN , SIP Trunk ได้ทุกเครือข่ายผู้ให้บริการ Unified Communications ระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์ Message , Voice Mail , VDO Call , Chat , FAX ด้วยเครื่องภายในหลายรูปแบบ Analog , Digital , IP Phone , Softphone Advanced Features คุณสมบัติประยุกต์ ต่างๆ เช่น Door Phone ระบบสนทนาหน้าประตู , ประกาศออกลำโพง เครื่องดิจิทัล , Paging เสียงตามสาย , บันทึกเสียงสนทนา , ประชุมทางโทรศัพท์ 16 คู่สาย , InHotel โปรแกรมระบบโรงแรม , InReports โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ พนักงานโทรศัพท์ , InUC โปรแกรมระบบสื่อสารรวมศูนย์ VRS/VM (InMail) ระบบตอบรับ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ระบบพื้นฐานสามารถทำเป็นระบบประกาศ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยไม่จำกัดชั้น Level ได้ทั้งหมด 100 ข้อความ ความยาวข้อความละไม่เกิน 4 นาที รวมเวลาสูงสุด 2 ชั่วโมง ระบบตอบรับอัตโนมัติ VRS/VM (InMail) มี Built-In ในระบบ 4 วงจรและและสามารถเพิ่มวงจรตอบรับอัตโนมัติเป็น 16 วงจรโดยเพิ่มการ์ด IP7WW-EXIFB-C1 ซึ่งการ์ดนี้ยังทำหน้าที่เพิ่มวงจรตอบรับอัตโนมัติและทำหน้าที่เป็นการ์ดเชื่อมตู้ไปยังตู้ที่ 2 และ 3 ในส่วนของหน่วยความจำสำหรับระบบตอบรับอัตโนมัติและระบบฝากข้อความเสียง VRS/VM (InMail) IP PBX NEC SL2100 มี Built-In มากับระบบ 2 ชั่วโมง สามารถขยายเวลาด้วยการเพิ่ม SD Card ซึ่งมีให้ได้เลือกใช้งานทั้งหมด 2 รุ่น คือ IP7WW-SDVMS-C1 บันทึกข้อความเสียงได้ 15 ชั่วโมง และอีกหนึ่งรุ่น คือ IP7WW-SDVML-C1 บันทึกข้อความเสียงได้ทั้งสิ้น 120 ชั่วโมง H/M Features สำหรับระบบโรงแรม NEC SL2100 รองรับการทำงานต่างๆ ด้วยการกดตั้งค่าบนเครื่อง Multiline Teminal (Digital) เช่น ตั้งปลุก (Wake-Up Call) , ห้ามรบกวน ( Do Not Disturb) , แจ้งเตือนฝากข้อความ (Message Waiting) (Hotel License is required). รูปแบบการใข้งานระบบโทรศัพท์ NEC SL2100 ที่แตกต่างกันของแต่ละตำแหน่ง
1. ส่วนงานขายภายใน ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ( Auto Attendant ) เสียงทักทายประกาศกดหมายเลขเดียว เช่น กด 1 ไปยังแผนกขายภายใน โทรศัพท์สามารถตั้งให้ดังหมายเลขเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ อีกทั้งเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผสมผสานโทรศัพท์คอมพิวเตอร์( CTI ) กับระบบต่างๆเช่น CRM , ERP เมื่อรับสายจะ Pop-up แสดงรายละเอียดของลูกค้าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันที
ตัวอย่างหน้าจอ INTOUCH CRM บนคอมพิวเตอร์ 1.ข้อมูลบริษัท 2.ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ 3.ที่อยู่ , เบอร์แฟกซ์ , อีเมล์ 4.ชื่อผู้ติดต่อ 5.ข้อมูลรวม (แสดงข้อมูลทั้งระบบของลูกค้า)6.สินค้าที่ใช้ (แสดงข้อมูลประวัติการสั่งซื้อสินค้า) 2. พนักงานต้อนรับ พนักงานรับสายโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์แบบ Digital , IP Phone แสดงหมายเลขโทรเข้าบนหน้าจอ อีกทั้งยังตั้งหมายเลขเป็นชื่อได้อีกด้วย เมื่อรับสายสามารถกล่าวทักทายได้อย่างถูกต้อง เรียกดูสายโทรออก สายโทรเข้าย้อนหลัง รวมถึงมี Phone Book กดเรียกรายชื่อเพื่อโทรออก DSS Console แสดงสถานะการใช้งาน ทั้งสายนอกและเครื่องโทรศัพท์ภายใน 3. ส่วนงานรักษาความปลอดภัย โทรศัพท์ไร้สายแบบ IP DECT Phone , WiFi IP Phone ที่พกติดตัวได้ตลอดเวลาคลอบคุมการใช้งานทั่วพื้นที่ในสำนักงาน เพิ่มความคล่องแคล่วให้ส่วนงานรักษาความปลอดภัย Hotline การโทรด่วนเพียงแค่ยกหูเพิ่มความรวดเร็วในการแจ้งเหตุ สามารถจำกัดการโทรออกสายนอกของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ได้เฉพาะเบอร์แจ้งเหตุต่างๆ
4. ส่วนงาน IT ดูแลระบบ ระบบ Hybrid IP PBX สามารถดูแลได้โดยง่าย ไฟฟ้าดับเครื่อง Analog , Digital(Multiline) ยังใช้งานได้ต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 2 ชั่วโมง โดยใช้ไฟฟ้าจาก Battery การโปรแกรมเปลี่ยนแปลงต่างๆดูแลได้โดยง่ายผ่าน เครื่อง Multiline Teminal โดยการกดปุ่ม และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม สำรองข้อมูล ในรูปแบบ Web Pro GUI Interface หรือ PC Pro Client (Application) 5. พนักงานทั่วไป คุุณสมบัติประชุมทางโทรศัพท์สูงสุด 16 คู่สาย และการประชุม Video Conference สะดวกรวดเร็วช่วยประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เลขรหัสย่อ (Speed Dialing) สำหรับการโทรออกรวดเร็วและถูกต้อง ตัวอย่าง องค์กรใช้รหัสสาขาเป็นเลขหมายย่อทำให้พนักงานสะดวกในการโทรหาสาขาโดยไม่ต้องจำเลขหมายเต็ม 6. ส่วนงานบริหาร ระบบ InUC Web Client and Web-based Video Conference (Unified Communication)ที่ใช้งานผ่าน Browser ไม่ต้องลงโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้การทำงาน การประสานงานต่างๆ ในรูปแบบการสื่อสาร VDO ภาพ เสียง ข้อความ Email เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารได้ดียิ่งขึ้น
https://youtu.be/QTZeMxLFLmA
7. สำนักงานสาขา , Work From Home ระบบสื่อสารผ่านเครือข่าย Internet เชื่อมต่อโทรศัพท์ภายใน IP Phone , Softphone , VoIP Gateway เสมือนอยู่ในสำนักงานเดียวกัน ทำให้การติดต่อสื่อสารโทรศัพท์ รับสาย โอนสาย ประชุมสาย กับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานทำได้อย่างง่ายดาย 8. พนักงานที่ต้องออกข้างนอก การใช้งานโทรศัพท์นอกสำนักงาน สำหรับพนักงานที่ต้องออกข้างนอกบ่อยๆ สามารถทำได้หลาบวิธีดังนี้ Mobile Extension Feature ทำมือถือให้เป็นหมายเลขภายใน รับสาย โอนสาย ได้เสมือนสายใน Call Forwarding ฝากสายไปยังโทรศัพท์มือถือ UNIVERGE ST500  softphones for Android and iOS หมายเลขภายในแบบ SIP ติดตั้งบนมือถือใช้งานผ่าน internet / 3G 4G 5G

560 total views, 2 views today