Networks VoIP Recorder

1.รูปแบบการทำงาน
ระบบสามารถทำงานได้หลายคู่สายพร้อมกันและทุกคู่สายทำงานเป็นระบบเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานและเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลเสียงได้หลายรูปแบบ เสียงที่บันทึกมีความคมชัด ไม่มีเสียงแทรกหรือเสียงรบกวน ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อนและมีฟังก์ชั่นให้เลือกใช้งานได้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของพนักงาน ทั้งในรูปแบบของการรับสายเข้าและการโทรออก

รูปแสดงระบบเครือข่ายทั่วไป (Typical Networks)
รูปแสดงการทำงานของ Networks VoIP Recorder

2.Technical Features
– Networks VoIP Recorder เป็นระบบบันทึกเสียงแบบ IP ทำงานในลักษณะ Sniffing Network Traffic สามารถตรวจสอบสถานการณ์ทำงานแบบ Real-Time Monitoring
– ทำงานอยู่บนอุปกรณ์ Networks ขององค์กร โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Hardware ใดๆ
– การย้ายอุปกรณ์ขององค์กรไปที่ต่างๆ ไม่ส่งผลให้ต้องทำการกำหนด Hardware ในการบันทึกใหม่
– รองรับตัวถอดรหัสเสียง (Codecs) หลายรูปแบบ

 • PCMU(G711 mulaw)
 • PCMA(G711 alaw)
 • G726-32
 • GSM
 • G729
 • Speex
 • iLBC(20ms or 30ms)
 • G723
 • G722
 • Opus.

– สามารถกำหนดให้ระบบเลือกบันทึกเสียงจากเบอร์โทรศัพท์ของผู้โทรเข้า (Caller ID) /เบอร์ภายในที่รับสาย (Called ID), IP Address or Mac Address

– รองรับ Protocol ได้หลายชนิด

 • SIP
 • H323
 • MGSCP
 • SKINNY
 • SCCP
 • IAX2
 • RTP

– เข้ากันได้กับ PBX/PC-PBX แบรนด์ต่างๆ เช่น Avaya, Asterisk, 3cx, Cisco, Samsung, Panasonic, NEC, Linksys, Snom, Grandstream เป็นต้น

– สามารถตรวจสอบสถานการณ์บันทึกเสียงแบบ Real-Time และสามารถฟังการบันทึกเสียง Real-Time ที่กำลังบันทึกขณะนั้น (Real-Time Monitoring and Listening to the Recording Conversation)

– ทำงานเป็นแบบ Windows Service อยู่เบื้องหลัง

– หยุดการบันทึก Pause /Resume Recording ด้วย DTMF Key

– บันทึกแต่ละสายโดยแยกเป็นแต่ละ Wav Files

– รองรับการเชื่อมโยง Call Information (Caller or Called ID Mapping)

 • Call Center Software
 • CTI Integration
รูปแสดงการกำหนดเชื่อมต่อกับระบบ CTI เพื่อรับ Call Information

3.User Features
– ระบบบันทึกเสียงอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเก็บไว้ใน Server Supervisor สามารถเรียกฟังทุกการสนทนาของแต่ละ Agent เพื่อปรับปรุงการทำงานของ Agent ให้มีประสิทธิภาพ

– สามารถกำหนดสิทธิ์ในการฟังไฟล์เสียงที่บันทึก เพื่อความปลอดภัยของเสียงที่บันทึกไว้

รูปแสดงการกำหนดสิทธิการใช้งานระบบบันทึกเสียง

– ระบบสร้างดัชนีของไฟล์เสียงอัตโนมัติ ทำให้สะดวกในการตรวจสอบและค้นหา โดยสามารถค้นหาได้หลายเงื่อนไข เช่น เบอร์ที่โทรเข้ามา, เบอร์ภายในที่รับสาย, Agent ที่รับสาย, วันที่-เวลา หรือระยะเวลาที่สนทนา เป็นต้น

รูปแสดงเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลเสียงที่บันทึก

– สามารถเพิ่มจำนวนคู่สายได้ในอนาคตตามจำนวนสายนอกหรือสายในที่ต้องการบันทึก

– สามารถเลือกฟังเสียงสนทนาได้ทางเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง หรือผ่านระบบเครือข่าย LAN/WAN

– สามารรถตั้งระยะเวลาในการลบไฟล์เสียงเก่าที่ไม่ได้ใช้

– สามารถ Locked ไฟล์เสียงที่จำเป็น เพื่อเก็บแบบถาวรไว้ในระบบ

– คุณภาพเสียงที่บันทึกไว้มีความคมชัด

– ทำงานร่วมกับระบบ Call Center ที่มีจำนวนมากได้

– รองรับการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าผ่านระบบโดยตรงและข้อมูลลูกค้าที่ผ่านระบบ Call Center Software

รูปแสดงการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในระบบ

– ตรวจสอบการบันทึกเสียงได้แบบ Real-Time

รูปแสดงการ Monitor การบันทึกเสียงแบบ Real-Time

– สามารถเข้าฟังเสียงและจัดการข้อมูลเสียงได้ง่าย โดยสามารถประเมินผลการสนทนาผ่านระบบ ดังนี้

 • ให้คะแนนและประเมินการสนทนา
รูปแสดงฟอร์มการให้คะแนนการสนทนา
 • ประเมินคุณภาพการสนทนาตามช่วงเวลา (Analysis)

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงช่วงเสียงต่างๆได้ทันทีและประเมินการสนทนาเพื่อบันทึกในระบบ Supervisor ผู้มีสิทธิ์ในการประเมินสามารถเข้าถึงส่วนของเสียงที่ถูกประเมินและรับฟังได้ทันที โดยไม่ต้องเริ่มฟังใหม่ทั้งหมด

รูปแสดงการวิเคราะห์ช่วงเสียงการสนทนา (Analyst)

– ไม่จำกัดจำนวน Client License โดยไม่คิดค่า Client License ตัวที่ใช้ในการจัดการหรือฟังเสียงผ่าน LAN/WAN หรือ Internet

4.การจัดทำรายงาน Report
นอกจากรายงานมาตรฐานที่มีมาพร้อมกับระบบ ผู้ใช้ยังสามารถออกแบบรายงานใหม่ได้เองอีกด้วย

ออกแบบรายงานเอง
– สามารถสร้างรายงานใหม่เอง หรือปรับแต่งรายงานต่างๆได้ตามต้องการ โดยรายงานที่ต้องการกำหนดเองนั้น ระบบจะมีแบบฟอร์มการจัดทำรายงานมาให้ผู้ใช้เลือกปรับแต่งได้ตามต้องการ
– สามารถสร้างเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล
– สามารถปรับแต่งรายงานต่างๆ เช่น สี ตัวอักษร การจัดกลุ่ม เป็นต้น
– สามารถจัดทำรายงานได้ทั้งแบบ กราฟและข้อความ
– เลือกหัวข้อ คอลัมน์ต่างๆแสดงได้เอง
– กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงรายงานได้
– เก็บประวัติการเข้าดูรายงาน

รูปแบบหน้าจอการสร้างและปรับแต่งรายงานเอง

http://www.thaiphoneshop.com/

เป็นตัวแทนจำหน่าย IP PBX NEC ง่ายนิดเดียว
โทร 08 8941 2499 , 0 2454 9233
Line ID : @thaiphoneshop
sales@isacengineering.com
บริษัท ไอแซค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ชมสินค้า ทดลองใช้งานได้ที่ ไอแซค ซีคอนบางแค เลขที่ IT37 โซนไอที
http://www.isacseacon.com/?p=1524

ISAC ENGINEERING CO., LTD. ตัแทนจำหน่ายหลักอย่างเป็นทางการ
NEC Authorized Master Dealer

405 total views, 1 views today