อบรมการใช้งานระบบ IP PBX NEC SV9100 สมศ.

บริษัท ไอแซค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรสาธิตการใช้งานระบบ IP PBX NEC SV9100 ที่ สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดย คุณโกมล มานะเอม จาก ไอแซค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ขอขอบคุณ คุณสมพล หัวหน้าแผนก IT สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในงานวันนี้

เลือกชมสินค้าได้ที่ http://www.thaiphoneshop.com

ติดตามเทคนิควิธีการ Configuration ระบบตู้สาขาได้ที่  http://www.isacseacon.com/necsl1000

รวมบทความเกี่ยวกับสินค้าที่นี่ https://plus.google.com/s/isacseacon/top

 

6 7 8 9 10

643 total views, 1 views today