"ไอแซค เอ็นจิเนียริ่ง ตอบสนองทุกความต้องการระบบสื่อสารที่แตกต่าง"

บริษัท ไอแซค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริการจัดจำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่ง โดยดำเนินธุรกิจด้านระบบการสื่อสารคมนาคม จึงมีความชำนาญในการออกแบบระบบติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อม Commissioning บำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ และบริการหลังการขายตู้สาขาโทรศัพท์ให้ลูกค้า ได้รับการแต่งตั้งจาก NEC Corporation (Thailand) Ltd. เป็นตัวแทนจำหน่ายหลัก NEC Authorized Master Dealer และศูนย์ซ่อมตู้สาขาอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันบริษัทได้ขยายงานครอบคลุมการให้บริการด้านเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับลูกค้าระดับ SMEs จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ปัจจุบันลูกค้าที่ใช้สินค้าและบริการของบริษัทมีมากกว่า 4,000 ราย

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณนพพล ที่ปรึกษาการขาย
โทร                 :    09  4550 7242
สำนักงาน    :    02  454  9233
ID LINE : noppolisac

Site Reference