เทคนิคการติดตั้ง vtigerCRM บน WINDOWS

Leave a comment

เทคนิคการติดตั้ง vtigerCRM บน WINDOWS

โดย Lomasoft เมื่อ 2 มีนาคม 2010 เวลา 21:17 น. ·

1. ติดตั้ง Server บนเครื่อง appserv-win32-2.5.10

http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.10.exe?download

http://www.appservnetwork.com/

2. แก้ไข php.ini อยู่ใน C:\WINDOWS\

———————————————–old————————————————————-

register_globals = On

;extension=php_imap.dll

max_execution_time = 30 ; Maximum execution time of each script, in seconds

max_input_time = 60 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data

memory_limit = 24M ; Maximum amount of memory a script may consume (8MB)

————————————————new————————————————————-

register_globals = Off

extension=php_imap.dll

max_execution_time = 700 ; Maximum execution time of each script, in seconds

max_input_time = 60 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data

memory_limit = 64M ; Maximum amount of memory a script may consume (8MB)

3.แก้ไข my.ini อยู่ใน C:\AppServ\MySQL\

———————————————–old—————————————————————-

#default-storage-engine=INNODB

skip-innodb

————————————————new————————————————————-

default-storage-engine=INNODB

#skip-innodb

4. ติดตั้ง vtiger

vtiger CRM 5.2.1

http://sourceforge.net/projects/vtigercrm/files/vtiger%20CRM%205.2.1/Core%20Product/vtigercrm-5.2.1.tar.gz/download

vtiger CRM 5.2.0

http://sourceforge.net/projects/vtigercrm/files/vtiger%20CRM%205.2.0/Core%20Product/vtigercrm-5.2.0.tar.gz/download

vTigerThai version 0.11 

http://crm.in.th/vTigerThai_011.zip

หมายเหตุ ข้อความติดตั้งไม่สำเร็จกรณีไม่ได้เปลี่ยนค่าใน php.ini , my.ini

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter – headers already sent (output started at C:\AppServ\www\vtigercrm\install\CreateTables.php:34) in C:\AppServ\www\vtigercrm\install\CreateTables.inc.php on line 31

The ‘InnoDB’ feature is disabled; you need MySQL built with ‘InnoDB’ to have it workingError: Tables partially created. Table creation failed.

 

vtigerCRM : วิธีเพิ่ม Display Record ต่อหน้า

 

บันทึก vtigerCRM : วิธีเพิ่ม Display Record ต่อหน้า

vtigerCRM 5.1 เป็น version ล่าสุด ยังไม่มีเมนูสำหรับการแก้ไขการแสดงผลต่อหน้าจำเป็นต้องแก้ไขใน file

C:\AppServ\www\vtigercrm\config.inc.php

———————————————–old———————————–

// list_max_entries_per_page default value = 20
$list_max_entries_per_page = ’20’;

———————————————–new———————————

// list_max_entries_per_page default value = 100

$list_max_entries_per_page = ‘100’;

แสดงรายชื่อ account ต่อหน้าจากเดิม 20 เป็น 100 records ต่อหน้า

http://www.thaiphoneshop.com/

เป็นตัวแทนจำหน่าย IP PBX NEC ง่ายนิดเดียว
โทร 08 8941 2499 , 0 2454 9233
Line ID : @thaiphoneshop
sales@isacengineering.com
บริษัท ไอแซค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ชมสินค้า ทดลองใช้งานได้ที่ ไอแซค ซีคอนบางแค เลขที่ IT37 โซนไอที
http://www.isacseacon.com/?p=1524

Leave a Reply